Σύμφωνα με το καταστατικό του Παγκόσμιου Παναρκαδικού Συμβουλίου – Ένωση Ομοσπονδιών και ύστερα από τις προτάσεις των Ομοσπονδιών συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Παναρκαδικού Συμβουλίου – Ένωση Ομοσπονδιών που αναλυτικά έχει ως ακολούθως:

Πρόεδρος
Βασίλειος Γιανακκάκος.

Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Καπόγιαννης.

Γενική Γραμματέας
Ουρανία Αναγνωστοπούλου.

Ταμίας
Αλέξανδρος Παντούλης.

Εκπρόσωπος Τύπου
Γεώργιος Πραχαλιάς.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Ιωάννης Χείλαρης
Παναγιώτης Ευαγγέλου
Χρήστος Τσιμόγιαννης
Δημήτριος Αλεξόπουλος
Κωνσταντίνος Φράγκος
Σταύρος Κατσούλης
Νικόλαος Μαντάς
Αναστάσιος Παπακώστας

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Βασίλειος Γιαννακάκος

Η Γενική Γραμματέας
Ουρανία Αναγνωστοπούλου